8 Haziran 2012 Cuma

ÖZEL İDARE TAZMİNATLARI


Valilik Makamına
Sinop

Davacı Maviş Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından dava edilen Sinop Valiliği ve İl Özel İdaresi T.C Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas  2009/6516, Karar 2010/450  Yargıtay İlamı sonucu;
Dosyadaki  yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına ve özellikle icra takibinin 62.189,23TL asıl alacak üzerinden, %28 oranını aşmamak kaydıyla, % 28 ve değişen oranlarda dikkate alınmak suretiyle reeskont faizi uygulanarak devam edeceğinin tabii bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3.685,10TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı Sinop Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünden alınmasına, 01.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yargıtay kararı  gereği  Sinop İl Özel İdaresi 156.000,00TL tazminat ödemek zorunda kalmıştır.
Sayın Valim; Konu görüldüğü gibi ortadadır. İl Özel  İdaresi  zarara  uğratılmıştır. Takipçisi olduğumuz konu hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim.28.02.2012

                                                                                                                Abdullah BATUR
                                                                                                            İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                         CHP Grup Başkan Vekili


HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETTİĞİNDEN İŞLEM YAPILAMAMAKTADIR ŞEKLİNDE CEVAP GELMİŞTİR. TAKİPÇİSİYİZ.08.06.2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder