7 Haziran 2012 Perşembe

BİR YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA TALEP ETTİĞİNİZ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIMIZ İKİNCİ 3 AYLIK DEĞERLENDİRME VE BİLGİLENDİRME TOPLANTIMIZ (15.09.2010) (15.06.2010)

SAYGIDEĞER GAZETECİLER      Bir yıllık değerlendirme toplantısında talep ettiğiniz şekilde yapmaya çalışacağımız 3 aylık değerlendirme ve bilgilendirme toplantımıza katılımınıza teşekkür ederiz.
                                               
      Grubumuzun İl Genel Meclisi çalışmalarına gösterdiğiniz destek ve ilgiden dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

    Son günlerde Meclis adına yapılan basın ziyaretlerinde 21 üye adına açıklamalarda bulunulmasının gurubumuzu kapsamadığını belirtmek isterim. Çünkü gerçekleri farklı kelimeler kullanarak ifade eden bir kişi bizim adımıza konuşamaz. Biz mecliste gereken çalışmaları en iyi şekilde yapmaya özen göstererek hem kimliğimize hem de Meclisimize hak ettiği saygıyı gösteriyoruz. Onun içindir ki seçim dönemindeki kampanyada 42 köyde 5302 Sayılı Kanun anlatılmıştır. Yaptığımız çalışmalarla İl Genel Meclisinin önemi en üst noktaya getirilmiştir.

     Geçen 3 aylık dönemde toplam 211 madde görüşüldü. Bu Maddelerde bize göre eksiklik olanlara gerek yazılı gerek sözlü önergelerle cevap istedik. Bunların bazılarını da bildiğiniz gibi sizlerle paylaştık. Sizlerle paylaştığımız önergelerden biri 1a gurubu maden ocakları ile ilgili çalışmamızdı. Bu çalışmamıza verilen cevaba göre; İl Özel İdarenin Sinop Merkez İlçede kendine ait taş ocağı olmadığı, işletilen ocakların 16 sının hammadde üretim izni ile 8 tanesinin de ruhsatlı çalıştığı ifade edilip bunlardan % 4 lük gelirin 25.770.53 TL. gibi bir miktar olduğu bildirilmiştir. İl Özel İdaresinin çıkarlarını korumaya yönelik sorularımız cevapsız kalmıştır.

    Bu konuya duyarlılık gösteren Sayın Valimizin seyyar kompresör alım talimatını saygı ile karşılıyoruz. Bu sayede köylerimizin malzeme ihtiyacı seri bir şekilde karşılanacaktır.

   03.05.2010 Tarihinde konu gündemde iken, l a gurubu maden ocaklarıyla ilgili yaptığım konuşmanın Meclis Başkanı tarafından kesilmesi üzerine Meclis başkanının Meclis Çalışma Yönetmeliği konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğunu, Çalışma Yönetmeliğine aykırı harekette bulunduğunu belirten ve gerekli çalışma yönetmeliği maddesini içeren bir önergeyi meclise sundum.

    Maden alanlarının, su ürünleri üretim yerlerinin ve kaynak sularının 3 yıldan fazla süre ile ihale edilebilmesi için İl Encümenine sürekli yetki verilmesi talebi İl Genel Meclisini devreden çıkarmaya yönelik bir karar olduğundan Mecliste ortak bir tavırla reddedilmiştir.

   Meclis bünyesinde yeni kurulan komisyonlar gurubumuz tarafından onaylanmayıp reddedilmiştir. Çünkü yeni kurulan Turizm Denizcilik ve Deniz Ürünleri Komisyonu, Özürlülerle Koordinasyon komisyonu, Orman ve Orman Ürünleri Komisyonunu ilgilendiren konularla zaten var olan Tarım ve Sosyal Hizmetler Komisyonları ilgilenmeye çalışmaktadır.  

 En son Karakum’daki Öğretmenevi ile ilgili bir önerge verdik.246 Parseldeki alanın rayiç fiyatının tespiti için Komisyon kurulmasına karar verildi. Ama arsa üzerindeki binaların ederinin tespiti için hiçbir çalışma yapılmayacak olmasının yanlışlığı tarafımızdan anlatılıp, bölgenin değerine dikkat çekildi. Ayrıca 246 Parselin 4364,44 M2 Tek tapu olduğu göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu parselin piyasa ederinden satışı sağlandığında elde edilecek gelirin Ankara İlindeki Kız Öğrenci yurdunun Sinop’a alınmasında önemli bir kaynak oluşturacağı da tarafımızdan ifade edilmiştir.    

         Haziran ayı meclis çalışmalarının son günü gündem maddesi olarak önümüze gelen Ankara İlindeki Kız öğrenci yurdu ile ilgili protokol taslağının dikkate değer bir tarafının olmadığı tarafımızdan ifade edilerek sözlü olarak reddedilmiştir. Hazırlanan protokol şartlarını kabul etmek Sinop Halkına ve öğrencilerine ikinci bir haksızlık olur. Haksızlığı tekrarlamak olur.

     İskelenin kapalı durmasının, basit bir iletişim eksikliğinden kaynaklanması üzerine görüşmeler yaptığımız Valilik Makamına, Gümrük Başmüdür Yardımcısı Nafiz Beye, Liman işletmeleri Şirketinin Sinop Temsilcisi Özgür Beye, Şirketin Genel Müdürü Vecdi Beye gösterdikleri ilgiden ve olumlu yanıtlarından dolayı Teşekkürlerimizi sunuyorum. Gerekli Güvenlik toplantısı sonucu İskele Sinop halkının hizmetine açılmıştır.

     Kültür Bakanlığından Erfelek İlçemize yollanan 30.000.-TL. nın İl Genel Meclisinde 1 ay sonraya ertelenmesinin keyfi bir erteleme olması bizi derinden üzmüştür. Her türlü İkazlarımıza rağmen 1 ay sonraya ertelenmiştir.

      Aynı şekilde 4109 Sayılı Asker Ailesi ile ilgili önergemiz sonucu hazırlanan protokoldeki bir kelimenin (Revize) yanlış yazılması sonucu İçişleri Bakanlığından geri dönmüştür. Haziran ayı Meclis çalışmalarında komisyona yollamadan çıkarılmasını talep ettiğimiz sözlü önergemiz reddedilmiştir. Dolayısı ile asker yardımının en az 1,5 ay daha ertelenmesine sebep olunmuştur. Bu yüzden “İnşallah Muhtaç Duruma Düşmezsiniz” temennisi ile gereken tepkiyi de göstermiş bulunuyoruz. 

     Önerimiz 2012'nin ilk aylarında Sayın Valimiz Dr. Ahmet CENGİZ tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilmiştir. Aradaki süre kimin ayıbıdır takdirlerinize...

   Geçtiğimiz Salı günü yapılan İl Özel İdare destekli projelerin inceleme gezisinde Tarım İl Müdürlüğünün bu projede İl Genel Meclisinden aldığı kaynağı en iyi şekilde değerlendirdiği Vali beyin nezaretinde tarafımızdan da görülerek takdir ile karşılanmıştır. Tarım İl Müdürlüğü personeli, Teknik ekibi, İdari kadrosu ve Müdürü ile Köylülerimizi Çiftçileştirme amacıyla ekip ruhuyla çalışmalar yapıyorlar.

     Yalı ve Lala köyleri ile ilgili Su sorununun çözümü için verilen önerge sonrasında 350-400 ton depo yapımı ve su sorunun giderilmesi hususunda ilerleme sağlandı. Hâlbuki 1 yıl önce meclisten aynı köylerin su sorununun giderilmesi hususunda oy birliğiyle karar çıkmıştır. Özel İdaresince 1 yıldır bu köylerle ilgili hiçbir çalışma yapılmamış olması dikkat çekicidir.

   Sorun köylerbirliğinde tarafımızdan giderilmiştir. Yalı ve Lala Köyleri su sorunları ortadan kalkmıştır...
 
     Köy yangınları devam etmekte köylerimizde halen elektrik kontağından yangınlar çıkmakta 1 yıl önce verdiğimiz önergemize ve çözüm önerimize İl Özel İdaresi tarafından ilgisiz kalınması üzüntü vericidir.


      BUNDAN SONRA YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ PROJELERDEN BAZILARI:

 Kabalı çay ağzının açılması ile Gebelit koyu gibi bir koy ortaya çıkacağından Kabalı, Lala, Yalı köylerinin balıkçılık ve Turizm alanında gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
  
Çalışmalara halen devam etmektedir. (DLH Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından)

Diğer bir projemiz Stad yolundan Bostancılı istikametindeki kayalıklara mahmuz yapılarak Sinop Merkez ilçeye Kuzey sahillerinde bir plaj kazandırmaktır. Mahmuzlamada kullanılacak malzemenin yakın mesafeden alınabilecek olması bu projeyi gerçekleştirme şansını kuvvetli bir hale getirmektedir.

      Eski cezaevi atölyelerinin bulunduğu bölüm çöplük halinde. Oradaki çöpün kaldırılması için 1 günün yeteceği ortada iken bugüne kadar en ufak bir temizlik yapılmaması hayretle karşılanmaktadır. Ziyaretçilerin doğal ihtiyaçlarını giderecekleri bir tuvaletin olmaması da Turizm kenti iddiasındaki İlimiz ve İl Özel İdaresi için bir ayıptır. Sadece insanlardan 3 lira alıp, Parmaklıklar ardında dizisine sırtınızı vererek 2700 yıllık geçmişe sahip Akropol, Tersaneyi ve Eski cezaevini bu şekilde tanıtamazsınız. Yapılması gereken dış kaynaklı kredi bulup Aspendos, Antik Side, Phasilis, Çeşme kalesi, Bodrum Kalesinin Kültürel etkinliklerini Sinop’a taşıyarak Sinop’u Karadeniz de Turizm Merkezi haline getirmektir. Paha biçilemeyecek bir mirasa sahip olduğumuzun farkındalığı ile Sinop Kalesi için her türlü çalışmalar yapılmalıdır.

     Son olarak İl Özel İdaresinin Söksa Şirketindeki hisse oranları ne kadar olduğunun açıklanması gerekmektedir. Atıl durumdaki Söksa fabrika binasının en azından bu haliyle kalmaması için yapılması gereken çalışmalar nelerdir.15.06.2010

                                                                                                     Saygılarımla;
   Abdullah BATUR
 C.H.P.Grup Başkan Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder