7 Haziran 2012 Perşembe

KARAKUM ÖĞRETMEN EVİ


İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 05.05.2010 tarih ve 5435 sayılı yazıları sonucu İl Genel Meclisinin gündemine giren, mülkiyeti Vilayet Tüzel Kişiliğine ait İlimiz Merkez Ada Mahallesi Nisi Köyü Karakum Mevkiinde bulunan 33 ada 246 parselde kayıtlı 4364,44 m2. taşınmazın Sinop Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne satışı talep edilmektedir.
Konu yer İl Genel Meclisinin 10.05.2005 tarihli 40 sayılı kararına istinaden, İl Daimi Encümeninin 18.05.2005 tarih ve 141 sayılı kararları ile Karakum Mevkiinde 2 katlı, pansiyon binası, öğretmenevi olarak kullanılmak üzere 20 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.
v  Halen tahsise ilişkin şartları ve tarafların yükümlülüklerini belirleyen protokolün imzalanmamış olması ihtimali var mıdır?
v  Söz konusu 246 parsel üzerindeki binaların imarı, iskânı, ruhsatı var mıdır?
v  Pansiyon binasının bir bölümünün diğer parselde olması binayı tecavüzlü yapı durumuna getirir mi? Böyle bir durum satışa engel değil midir?
v  Pansiyon binasının yapıldığı diğer parsel Vakıf arazisi midir?
v  Vakıf arazisi ise;5 yıldır öğretmenevinden elde edilen gelirin ne kadarı vakfa aktarılmıştır?
v  Tahsis şekli protokolsüzce 20 yıllığına zaten öğretmen evine verilmişken arsanın ve binaların mülkiyetine neden talip olunmuştur?
v  Bu satış işlemi gerçekleşir ise Sinop İl Özel İdaresinin kazanımı ne olacaktır?


                                                                                                                      
                                                                                                         
 
Yukarıdaki soruların yazılı olarak tarafıma ivedi olarak bildirilmesini arz ederim.02.06.2010
                                                                                                        
                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili


 Satış işlemi, önergeler ve basın toplantıları sonucunda satım işlemi gerçekleştirilememiş olup, hala Öğretmen Evi tarafıdnan bedelsiz işletilmektedir...Konunun üstünde durmaktayız...


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder