12 Ocak 2014 Pazar

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU GENEL SEKRETERİN ÇALIŞMA ŞEKLİ - 12.01.2014


İl Özel İdaresi Kanunu GENEL SEKRETERİN çalışma şekli için: " İl Özel İdaresi Hizmetlerini Vali Adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Kararlarınca İl Özel İdaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla İl Özel İdaresi Kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar" der. 
                11.01.2014 tarihinde AKP nin Sinop Belediye Başkan aday tanıtımının yapıldığı SİYASİ ÇALIŞMAya Genel Sekreter Orhan ALPAY hangi görevi ifa etmek için hangi görev ve yetkilendirme ile katılmıştır?
                Kamu Kurumu olan İl Özel İdaresinin Genel Sekreteri Orhan ALPAY bu toplantıda kimi temsil etmektedir?
                Genel Sekreter Orhan ALPAY'ın bu davranışı malumu ilan mıdır?
                Tarafsızlığını yitirdiğine inandığımız Orhan ALPAY emeklilik günlerine yön mü çizmektedir.
                Saygılarımızla.12.01.2014

9 Ocak 2014 Perşembe

İL GENEL MECLİSİNDE OCAK AYINDA ALINAN 40'NOLU KARARIN MECLİSE İADESİNİ İSTEDİK - 09.01.2014


ŞARTLI BAĞIŞ - 08.01.2014


KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE ÖDENEK AKTARILMASI - 08.01.2014


VALİLİK MAKAMINA

03.01.2014 tarihinde İl Genel Meclisi Başkanlığından Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergede;
Sinop İl Özel İdaresi Bilgi İşlem Müdürlüğü fasıllarında bulunan ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri fasıllarına aktarılması hususunda;
Komisyon yapılan çalışmaların sonucunda;
“Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 875.529,32 TL
Ayancık Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 256.995,88 TL
Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 262.854,20 TL
Dikmen Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 279.537,56 TL
Durağan Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 205.254,20 TL
Erfelek Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına (Devlet Hastanesi röntgen cihazı alımı ile birlikte) 170.197,94 TL
Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 170.997,94 TL
Türkeli Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 182.683,36 TL
Saraydüzü Köylere Hizmet Götürme Birliği faslına 120.000,00 TL’nin aktarılmasına, aktarılacak ödeneklerle ilgili yapılacak protokol için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine Protokol yetkisi verilmesine, komisyonumuz tarafından karar verilmiştir”
İl Genel Meclisi CHP Grubu olarak  komisyon raporuna “ BU ÖDENEKLER KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAK VE PROTOKOL YETKİSİ NEYE GÖRE VERİLECEKTİR? UYGUN DEĞİLDİR” şerhimize rağmen oyçokluğu ile İl Genel Meclisinde onaylanmıştır.
Halbuki 5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlik Kanununun 18. Maddesinde “İL ÖZEL İDARELERİ İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI; KÖYE YÖNELİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN YAPIM, BAKIM VE ONARIM İŞLERİNİ ARALARINDA YAPACAKLARI ANLAŞMAYA GÖRE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİREBİLİR. BU TAKDİRDE, GEREKLİ KAYNAK BU BİRLİKLERE AKTARILIR VE SÖZ KONUSU İŞ, BİRLİĞİN TÂBİ OLDUĞU ESAS VE USÛLLERE GÖRE SONUÇLANDIRILIR”.
Sayın Valim yukarıda da görüldüğü gibi ilgili Kanun maddesini dikkate almayan ve hangi amaca hizmet edeceği belli olmayan Ocak ayı 40’nolu Meclis Kararının ve Genel Sekretere verilen protokol yetkisinin onaylanmamasını ve yeniden görüşülmek üzere İl Genel Meclisine  iade edilmesinin gereğini arz ederim.09.01.2014
                                                                                                                      Abdullah BATUR
                                                                                                                  İl Genel Meclisi Üyesi
                                                                                                                CHP Grup Başkan Vekili

GERZE GIDA TARIM HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRÜ İL MECLİSİNDE - 08.01.2014


DURAĞAN BUZLUK BÖLGESİ TAŞ OCAĞI - 08.01.2014


GERZE TARIM ÇALIŞMALARI-CUMHUR KURT - 08.01.2014


4 Ocak 2014 Cumartesi

MÜSİAD AÇILIŞINA NEDEN KATILMIYORUZ? - 04.01.2013

Dün  Atatürk Caddesi Özakman-İşhanı’nda açılışı yapılan MÜSİAD Şubesi davetine katılmama nedenini açıklayan Abdullah Batur,ilginç ve düşündürücü açaıklamalarda bulundu.il Genel Meclisi CHP Grubu adına açıklama yapan Abdullah Batur, yapılan bir yanlışlığı dile getirdi. Batur,Grubu adına sosyal paylaşımdan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

 “DEVLETE 1267.67 TL MÜSİAD’A 400.00 TL
İki gündür Meclis görüşmelerini ve kararını paylaştığımız MÜSİAD kiralama konusunun son bilgileri:
            Özakman İş Hanı 4.kat planında ki sarı boyalı alan Encümen Kararıyla Ticaret İl Müdürlüğüne (DEVLETE) 1267.67 TL’na kiralanmıştır. Önce aynı katın eski Meclis salonunu bozmamak şartı ile 400.00 TL’na kiralayan, MÜSİAD’ın artan taleplerine göre genişleyen turuncu boyalı alan ise kiralama bedeli değişmeyecek şekilde İl Genel Meclis Kararı ile ayrışık oyumuza rağmen 400.00 TL’na tekrardan kiralanmıştır.
 
Adil olmayan ve vicdani değerlerden yoksun olduğuna inandığımız son kiralama şeklini onaylamadığımızdan MÜSİAD’ın davetine İL GENEL MECLİSİ CHP GRUBU OLARAK KATILMIYORUZ.”