7 Haziran 2012 Perşembe

ANKARA'DA ÇANKAYA İLÇESİ'NDEKİ 551 m2 YURT YERİ


MECLİS BAŞKANLIĞINA

                                                                                            SİNOP
Ankara İli Çankaya İlçesi Deliler Tepesi Mahallesi 261 Pafta–5325 Ada–3 no’lu Parsel 24/02/1968 Tarihinde Sinop Özel İdaresi Adına, Özel İdare Gelir Müdürü Rahmetli Sabri KANAL tarafından İlimizin Yüksek Tahsil yapan gençlerinin barınma ihtiyacını karşılayacak Yurt binası inşa ettirmek amacıyla, Ankara Belediyesinden Bedeli Karşılığı Sinop İl Özel İdaresine alınmıştır.

Böyle Ulvi Bir amaca hizmet etmek için yapılan Proje zamanın İlimiz Yöneticileri tarafından hak ettiği değerlendirmeyi görememiştir.

            Ancak;07.03.2006 Tarihinde yapılan bir Protokolle Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait olan yer, Sivas İl Özel İdaresine Yurt yapmak üzere sadece % 30 Kontenjan hakkı alınarak dönemin Valisi Zeki ŞANAL Tarafından imzalanarak devredilmiştir.

Bu devir işleminde;
Sinop Valiliğinin konuyu Kamuoyu ve kanaat önderleri ile paylaşıp paylaşmadığı;
Ankara’da Yüksek Tahsil Yapan Gençlerin barınma ihtiyaçlarının ne durumda olduğunun araştırılıp, araştırılmadığı;
Söz  konusu yeri alan Sivas İl Özel İdaresinin Protokol şartlarına uyup, uymadığı;
İnşaatın bitim süresinin ve işletmeye geçiş süresinin kaç yılda tamamlanacağı, bu süre içerisinde hizmete açılamazsa protokol gereği ne yapılacağı;
Sivas İl Özel İdaresinin söz konusu yeri Herhangi bir Derneğe verip, vermediği, eğer verdi ise Sinop Valiliğinin bu konudaki görüşünün alınıp, alınmadığı;
Yapılan inşaatın Yurt amacı dışında herhangi bir yapılanmasının olup, olmadığı;
Şayet yurt amacı dışında yapılanma varsa protokole uygun olup olmadığı ;
Protokole uygun değil ise ek bir protokolün yapılıp yapılmadığı;
Eğer Ek Protokol varsa Sinop İlinin bu husustaki kazanımları nelerdir ?
Bu konuların 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. maddesine istinaden yazılı olarak cevaplandırılıp tarafıma bildirilmesini;   01.06.2009
      

       Arz ederim,


                                                                                                     Abdullah BATUR
                                                                                            İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                           CHP Grup Başkan Vekili

VALİLİK MAKAMINA
                                                                                      SİNOP


Ankara İli Çankaya İlçesinde 1968 yılında Sinop İl Özel İdaresi tarafından 551 m2. lik arsa yüksek okul öğrencilerine yurt yapılması şartıyla alınmıştır.
Ancak bu yerin değerini ve değerlendirmesini bilmeyen zamanın yöneticileri bu arsayı önce satmaya çalıştılar. Tapudaki şerh yüzünden satamayacaklarını anlayınca Sivas İl Özel İdaresine devrettiler. Sivas İl Özel İdaresi de bu arsayı 40 yıllığına Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneğine devretti.
Devir işlerinin yapıldığı dönemde ve sonraki dönemlerde bu işin yanlışlığı ve durdurulması gerektiği duyarlı Sinoplular tarafından yöneticilere anlatılmaya çalışıldığı halde seslerini duyuramadılar.
01.06.2009 tarihli önergemde bu devir işlemlerini kamuoyu ile paylaşıp Sinop halkının ve öğrencilerinin hakkının yendiğini, yapılan protokolün geçersiz hale geldiğini belgeleri ile açıklamıştım.
Bu açıklamalarımdan sonra İl Genel Meclisinde konuyu araştırmak üzere komisyon kuruldu. Komisyonun Ankara’daki incelemeleri sonucu 29.10.2009 tarihinde hazırladığı rapora göre;
Ø  Ankara İli Çankaya Belediyesine protokol süresinin hükümsüz olduğuna dair yazının yazılmadığı ve Genel Sekreterlikçe ivedi olarak yazılması gerektiği,
Ø  Protokol süresi bitmesine rağmen inşaatın devam ettiği, devam etme gerekçelerinin Genel Sekreterlikçe araştırılması, doğacak hukuki konularda tespitlerin yaptırılması kararları alınmıştır.
Hazırlanan komisyon raporu Sinop İl Genel Meclisi tarafından onaylanıp gereği için Genel Sekreterliğe rica edilmiştir.
Genel Sekreterlikçe;
ü  İl Genel Meclis kararı neden uygulanmamıştır?
Komisyon raporunda ivedi olarak istenen, Çankaya Belediyesine yazılması gereken yazıların ve hukuki konulardaki tespitleri yaptırmayan Genel Sekreterliğe bu çalışmaların yaptırılması, Sinop halkının ve Sinoplu öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi ve yapılan çalışmalar hakkında tarafıma yazılı bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.  12.01.2010


                                                                                                              Saygılarımla;
                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili          MECLİS BAŞKANLIĞINA

                                                                                            SİNOP

       Ankara İli Çankaya ilçesi Deliler Tepesi Mahallesi 261 Pafta 5325 Ada 3 Nolu parsel  06.10.2004 Tarihinde Sinop İl Özel İdaresi tarafından satışa çıkarılmıştır.(351 Milyon TL. gibi değerinin çok altında bir rakamla )

        Kullanım amacı tapuda şarta bağlı olan yerin satışı ve devredilmesi mümkün olamadığı halde; bu yerin satış kararını aldıran encümen üyelerinin ve varsa Sinop İl Genel  Meclis Kararının tarafıma verilmesini;

        Arz ederim.


 
                                                                                                              Saygılarımla;
                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan VekiliİL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
                                                      SİNOP


Sinop İl Özel İdaresine ait Ankara ili Çankaya ilçesi, Deliler Tepesi 261 pafta, 5325 Ada, 3 No’lu Parselde Öğrenci Yurdu adı altında yapılan binanın alımı için Sinop İl Genel meclisinin Kararı vardır.

2001 Yılında mahalli İdareler tarafından aktarılan ödenekten Ankara’daki yurt binasının alımında kaç TL. ‘sinin kullanılacağı hakkında İl Genel meclisince gündeme alınarak Eğitim Kültür ve Sosyal Komisyonuna ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesini arz ederiz. 05.01.2011


                                                                                              

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder