7 Haziran 2012 Perşembe

KARAKUM ADA OTEL


MECLİS BAŞKANLIĞINA
SİNOP         16.04.2008 Tarih VE 102 Sayılı Encümen kararı ile 21.05.2008 tarihinde Karakum Ada Otel İhalesi yapılmıştır. KDV hariç 892.516.20 TL. Muhammen bedel üzerinden
 % 50’si peşin , % 50’si Üç eşit taksitle satışı gerçekleşen ihaleyi 900.000.00 TL.bedelle Ünal Oto Galeri İnş.Nak.Orm.Ürn.Hayv.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.’ adına Şirket Müdürü Ekrem ÜNAL almıştır.

         İhale bedeli olan 900.000.00 TL. Ekrem ÜNAL tarafından tamamı peşin olarak ödenmiştir.Ancak ;İhale belinin KDV’si alınmamıştır.

         İğneden ipliğe her şeye kdv ödemeye mecbur olduğumuz günümüzde böyle büyük bir ihalenin kdv’si neden alınmamıştır.

         Bilgi Edinme Kanununa istinaden bu KDV’nin neden alınmadığı, eğer kdv iptali söz konusu ise hangi kanun hükümlerine göre iptal edildiği ; Ayrıca kurumun kimler tarafından maddi zarara uğratıldığı , bu zararın karşılanabilmesi için kimler hakkında işlem yapıldığı Turizm Bölgesi olan İlimizde bu tesisisin atıl durumda kalmasından sorumlu olanların kimler olduğu ve haklarında Valilikçe herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının tarafıma bildirilmesini arz ederim. 07.07.2009                                                                                                 Abdullah BATUR
                                                                                             İl Genel Meclisi Üyesi
                                                                                          CHP Grup Başkan Vekili
                                                                                                                                                                                       VALİLİK MAKAMINA
                                                                                            SİNOP

T.C Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/227 Esas 21.02.2012 tarihli kararına göre Yargıtay Temyiz yolu açık olmak üzere, davacı Ali ÇAKIR lehine sonuçlanan kararda;
Davacıya ait olduğu tartışmasız olup tahliye usulüne uygun olarak taşınmasına izin verilmeyen ve gelişigüzel kaldırılan ve kaldırıldığı yerde zarar görülen ve başka bir işte kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılan ve bilirkişice tespit edilen eşyaların bedeli olan 93.721,25TL den yine bilirkişi ek raporu ile tespit edilen 4.686,07TL enkaz (hurda bedeli) düşüldükten sonra kalan 89.035,18TL’nin tahliye tarihi olan 03.07.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Sinop İl Özel İdare Müdürlüğünden alınarak davacıya ödenmesine hüküm verilmiştir ‘.
Faizi ile birlikte 129.000,00TLnı bulan tazminat  İl Özel İdaresi tarafından ödeneceğinden, İl Özel İdaresi zarara uğratılmıştır. Takipçisi olduğumuz konu hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim.02.03.2012
                                                                                                                                                                                                                                                    Abdullah BATUR
                                                                                                   İl Genel Meclis Üyesi 

                                                                                                CHP Grup Başkan Vekili İdarenin vermiş olduğu cevap; hukuki süreç devam etmektedir. 
Konunun takipçisiyiz.

Kültür Turizm Derneği Başkanlığına
                                                                                           SİNOP
Sinop Merkez  İlçe  sınırlarındaki, mülkiyeti  İl Özel  İdaresine  ait Karakum  tatil köyü  sosyal  tesisleri İl Encümenini 16.04.2008 tarih ve 102 sayılı kararı ile 21.05.2008 tarihinde satış ihalesi yapılmıştır.
KDV  hariç 892.516.20TL muhammen bedel  üzerinden %50 si peşin, %50si üç eşit taksitle satışı gerçekleşen ihaleyi 900.000.00TL bedelle Ekrem ÜNAL almıştır.
Ekrem ÜNAL İhale bedeli olan 900.00.00TLsını peşin olarak ödemiştir. Ancak ; İhale bedelinin KDV si alınmamıştır.
Daha sonra konu ihale mahkemelik olmuş, Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/710 esas, 2008/1374 Karar Sayılı dosyasında 04.12.2008 tarihinde işlemin iptali yönünde karar verilmiştir.
Dava İl Özel İdaresince temyiz edilmiş. Danıştay 13.Dairesi 2009/1400 Esas 2010/ 8377 karar sayılı ilamı ile Samsun 2. İdari Mahkemesinin işlemin  iptaline dair davanın kabulü yönündeki kararının onanmasına karar vermiştir.
Sinop İl Özel İdaresi 24.02.2011 tarihinde tashihi karar talebinde bulundu ise de, Sinop Valiliğinin 02.12.2011 tarih ve 12144 sayılı olurları ile tashihi karar talebinden 08.12.2011 tarihli dilekçe ile vazgeçilmekle söz konusu dava kesinleşmiş olup,’ savaştan çıkma’ görüntüsü ile tesisler  idaremiz mülkiyetinde kalmıştır.
33 Ada üzerindeki İl Özel İdaresine ait parsellerin toplamı 17598.32m2 dir. İhalesi yapılan ve iptal edilen 245 parsel ise 4709.09m2 dir. Hala Öğretmenevi  tarafından kullanılan 246 parsel ise 4364.44m2dir.En arka bölümde ise 1741.34m2 ile 243 parsel  görünmektedir. Park amaçlı 244-248 parseller ise1801.27m2dir.
Sonuç olarak; Konu tekrardan İl Genel Meclisinin gündemine geleceğinden,  Grubumuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanlığından  33 Ada üzerindeki  parsellerle ilgili yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken kararları Sinop ve halkının menfaatleri doğrultusunda ön plana  çıkaracak görüş ve önerilerine ihtiyaç duymaktadır (satış, işletmecilik, kar ortaklığı gibi).
Gurubumuzca ciddiyetle incelenecek olan öneri ve görüşlerinizi tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi diler, gereğini rica ederim.16.02.2012

Eki    : 1 Adet
33 Ada son durum haritasıAbdullah BATUR
İl Genel Meclis Üyesi
CHP Grup Başkan Vekili
DERNEK CEVABİ YAZISINDA ÖZEL İŞLETMEYE SATIŞINI UYGUN GÖRMÜŞTÜR.

Mimarlar Odası İl Temsilciliğine
                                                                                           SİNOP
Sinop Merkez  İlçe  sınırlarındaki, mülkiyeti  İl Özel  İdaresine  ait Karakum  tatil köyü  sosyal  tesisleri İl Encümenini 16.04.2008 tarih ve 102 sayılı kararı ile 21.05.2008 tarihinde satış ihalesi yapılmıştır.
KDV  hariç 892.516.20TL muhammen bedel  üzerinden %50 si peşin, %50si üç eşit taksitle satışı gerçekleşen ihaleyi 900.000.00TL bedelle Ekrem ÜNAL almıştır.
Ekrem ÜNAL İhale bedeli olan 900.00.00TLsını peşin olarak ödemiştir. Ancak ; İhale bedelinin KDV si alınmamıştır.
Daha sonra konu ihale mahkemelik olmuş, Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/710 esas, 2008/1374 Karar Sayılı dosyasında 04.12.2008 tarihinde işlemin iptali yönünde karar verilmiştir.
Dava İl Özel İdaresince temyiz edilmiş. Danıştay 13.Dairesi 2009/1400 Esas 2010/ 8377 karar sayılı ilamı ile Samsun 2. İdari Mahkemesinin işlemin  iptaline dair davanın kabulü yönündeki kararının onanmasına karar vermiştir.
Sinop İl Özel İdaresi 24.02.2011 tarihinde tashihi karar talebinde bulundu ise de, Sinop Valiliğinin 02.12.2011 tarih ve 12144 sayılı olurları ile tashihi karar talebinden 08.12.2011 tarihli dilekçe ile vazgeçilmekle söz konusu dava kesinleşmiş olup,’ savaştan çıkma’ görüntüsü ile tesisler  idaremiz mülkiyetinde kalmıştır.
33 Ada üzerindeki İl Özel İdaresine ait parsellerin toplamı 17598.32m2 dir. İhalesi yapılan ve iptal edilen 245 parsel ise 4709.09m2 dir. Hala Öğretmenevi  tarafından kullanılan 246 parsel ise 4364.44m2dir.En arka bölümde ise 1741.34m2 ile 243 parsel  görünmektedir. Park amaçlı 244-248 parseller ise1801.27m2dir.
Sonuç olarak; Konu tekrardan İl Genel Meclisinin gündemine geleceğinden,  Grubumuz TMMOB Sinop Mimarlar Temsilciliğinden 33 Ada üzerindeki  parsellerle ilgili yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken kararları Sinop ve halkının menfaatleri doğrultusunda ön plana  çıkaracak görüş ve önerilerine ihtiyaç duymaktadır (satış, işletmecilik, kar ortaklığı gibi).
Gurubumuzca ciddiyetle incelenecek olan öneri ve görüşlerinizi tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi diler, gereğini rica ederim.16.02.2012

Eki    : 1 Adet
33 Ada son durum haritasıAbdullah BATUR
İl Genel Meclis Üyesi
CHP Grup Başkan Vekili

CEVABİ YAZIDA "YANLIŞ ANLAŞMALARA MAHAL VERMEMEK İÇİN GÖRÜŞ BİLDİRİLMEMİŞTİR" DENMEKTEDİR. 21. DÖNEM İL GENEL MECLİSİ CHP GRUBU MECBUR KALMADIKÇA SİNOP MİMARLAR ODASI İL TEMSİLCİLİĞİNDEN GÖRÜŞ ALMAYACAKTIR.

VALİLİK  MAKAMINA
                          SİNOP
Sinop Merkez İlçe sınırlarındaki, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karakum tatil köyü sosyal tesisleri İl Encümenini 16.04.2008 tarih ve 102 sayılı kararı ile 21.05.2008 tarihinde satış ihalesi yapılmıştır.
KDV hariç 892.516.20TL muhammen bedel üzerinden %50 si peşin, %50si üç eşit taksitle satışı gerçekleşen ihaleyi 900.000.00TL bedelle Ekrem ÜNAL almıştır.
Ekrem ÜNAL İhale bedeli olan 900.000.000TL sini peşin olarak ödemiştir. Ancak; İhale bedelinin KDV si alınmamıştır.
Daha sonra konu ihale mahkemelik olmuş, Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/710 esas, 2008/1374 Karar Sayılı dosyasında 04.12.2008 tarihinde işlemin iptali yönünde karar verilmiştir.
Dava İl Özel İdaresince temyiz edilmiş. Danıştay 13.Dairesi 2009/1400 Esas 2010/ 8377 karar sayılı ilamı ile Samsun 2. İdari Mahkemesinin işlemin iptaline dair davanın kabulü yönündeki kararının onanmasına karar vermiştir.
Sinop İl Özel İdaresi 24.02.2011 tarihinde tashihi karar talebinde bulundu ise de, Sinop Valiliğinin 02.12.2011 tarih ve 12144 sayılı olurları ile tashihi karar talebinden 08.12.2011 tarihli dilekçe ile vazgeçilmekle söz konusu dava kesinleşmiş olup,’ savaştan çıkma’ görüntüsü ile tesisler idaremiz mülkiyetinde kalmıştır.
07.07.2009 tarihli soru önergemde de belirttiğim gibi;
KDV’nin neden alınmadığı?
Kurumun kimler tarafından zarara uğratıldığı?
Turizm bölgesi olan ilimizde tesisin atıl durumda kalmasından sorumlu olanlar kimlerdir?
Bu zararların karşılanabilmesi için Valilikçe soruşturma açılıp açılmadığı?

Sorularına karşı, Genel Sekreter Hasan Murat Berksoy tarafından 29.07.2009 tarihinde verilen cevabi yazıda ise; ’ Ancak tapu işlemleri sırasında yapılan ihalenin gayrimenkul satışı olduğu bu nedenle satışın KDV den istisna olup olmadığı yönünde bir tereddüt ortaya çıkması üzerine 12.06 2008 tarihinde İl Defterdarlığına yazı yazılmış, 13.06.2008 tarih ve 1965 sayılı Defterdarlıktan alınan cevabi yazıda; “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına 5281 sayılı kanunla eklenen 04.04.2007 tarih ve 26.483 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı kanunun 13. Maddesi ile değişen 17-4(r) bendi kapsamında yer aldığından Katma Değer Vergisinden istisnadır.” denildiğinden ihaleyi alan firmadan KDV bedeli alınmamıştır. Kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun hükümleri kapsamında yapılacak işleme esas olmak üzere konu Valilikçe değerlendirilmiş olup, ön araştırma yapılmasını gerektirecek bir işlem bulunmadığı yönünde görüş bildirmiştir.’ açıklamaları yapılmıştır.
Sayın Valim; Sinop İl Özel idaresini zarara uğratanlardan zararın tazmin edilmesini arz ederim.20.02.2012


Abdullah BATUR
İl Genel Meclis Üyesi
CHP Grup Başkan Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder