7 Haziran 2012 Perşembe

İL GENEL MECLİSİ TATİLİ


VALİLİK MAKAMINA
                             SİNOP


İl Genel Meclisinin 2010 yılı tatil dönemine Meclis Başkanının önerisi ile 11.12.2010-31.12.2010  tarihleri arasında karar verilmiştir.

İl Özel İdaresi Kanununun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülmeyen, tanımlanmayan, ihdas edilmeyen kurum ve kavramların ihdası yasal değildir. İl Genel Meclislerinin çalışma yönetimi genel olarak İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Bu mevzuat dahilinde yapılacak düzenlemelerde kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak yeni hüküm olarak ihdas edilmesi esas ve süre tespiti belirlenen esaslara aykırı düzenleme yapılması mümkün olmayıp bu hususa özellikle dikkat edilmelidir. (İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğünün 23.07.2007 gün ve 2007/76 sayılı genelgesi )

5302 Sayılı Kanunun 12. maddesi ise İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık        tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır der

İlgili kanuna aykırı alınan karar sonucu doğabilecek her türlü hukuki maddi yükümlülüklerde CHP Grubu olarak sorumluluk kabul etmediğimizi bildirir. Aralık ayında tatil dönemimizi 1 ay boyunca kullanacağımızı;

Ayrıca 2009 yılı tatil dönemine denk gelen günlerde, tarafıma yapılan huzur hakkı ödemelerinde geri iade edilmesi gereken miktarın tarafıma bildirilmesini arz ederim. 08.11.2010


                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                    SİNOP


İl Genel Meclisinin 2010 yılı tatil dönemine Meclis Başkanının önerisi ile 11.12.2010-31.12.2010 tarihleri arasında karar verilmiştir.

İl Özel İdaresi Kanununun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülmeyen, tanımlanmayan, ihdas edilmeyen kurum ve kavramların ihdası yasal değildir. İl Genel Meclislerinin çalışma yönetimi genel olarak İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Bu mevzuat dahilinde yapılacak düzenlemelerde kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak yeni hüküm olarak ihdas edilmesi esas ve süre tespiti belirlenen esaslara aykırı düzenleme yapılması mümkün olmayıp bu hususa özellikle dikkat edilmelidir. ( İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğünün 23.07.2007 gün ve 2007/76 sayılı genelgesi )

5302 Sayılı Kanunun 12. maddesi ise İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır der.

İlgili kanuna aykırı alınan karar sonucu doğabilecek her türlü hukuki maddi yükümlülüklerde CHP Grubu olarak sorumluluk kabul etmediğimizi bildirir. Aralık ayında tatil dönemimizi 1 ay boyunca kullanacağımızı arz ederiz. 05.11.2010                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili
VALİLİK MAKAMINA
                             SİNOP


İl Genel Meclisinin 2010 yılı tatil dönemine Meclis Başkanının önerisi ile 11.12.2010-31.12.2010 tarihleri arasında karar verilmiştir.

İl Özel İdaresi Kanununun ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde öngörülmeyen, tanımlanmayan, ihdas edilmeyen kurum ve kavramların ihdası yasal değildir. İl Genel Meclislerinin çalışma yönetimi genel olarak İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Bu mevzuat dahilinde yapılacak düzenlemelerde kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak yeni hüküm olarak ihdas edilmesi esas ve süre tespiti belirlenen esaslara aykırı düzenleme yapılması mümkün olmayıp bu hususa özellikle dikkat edilmelidir. ( İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğünün 23.07.2007 gün ve 2007/76 sayılı genelgesi )

5302 Sayılı Kanunun 12. maddesi ise İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır der.

İlgili kanuna aykırı alınan karar sonucu doğabilecek her türlü hukuki maddi yükümlülüklerde CHP Grubu olarak sorumluluk kabul etmediğimizi bildirir. Aralık ayında tatil dönemimizi 1 ay boyunca kullanacağımızı;

Ayrıca 2009 yılı tatil dönemine denk gelen günlerde, tarafıma yapılan huzur hakkı ödemelerinde geri iade edilmesi gereken miktarın tarafıma bildirilmesini arz ederim. 08.11.2010

                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan VekiliSayın Medya Mensupları;

08.11.2010 tarihinde İl Genel Meclisi’nin tatil süresinin bir ay olması gerektiğini, tatil döneminde meclisin toplanmasının ve alınan huzur ücretlerini usulsüz olduğunu İl Genel Meclisine, Valilik Makamına ve kamuoyuna açıklamıştık.

Hatta bu açıklamalar üzerine partimize ve grubumuza seviyesiz sataşmalar da yapılmış, gereken cevap verilmişti.

Tatil süresi ile ilgili İçişleri Bakanlığımıza görüş sorulmuş olup; 03.12.2010 tarih 17072 sayılı yazıda “İl Genel Meclisinin yetkisinin kanunun belirlediği bir aylık tatilin yılın hangi tarihlerinde kullanılacağının tespitine dair olduğu ancak kanunun belirlediği bir aylık tatil süresinin zorunlu bir süre olduğu, dolayısıyla meclisin söz konusu bir aylık tatil süresini kısaltma ya da tatil süresini birden fazla zaman diliminde kullanmasına dair karar alma yetkisinin bulunmadığı değerlendirilmektedir. “ cevabı verilmiştir.

08.11.2010 tarihli soru önergemizin doğruluğu İçişleri Bakanlığımızca da onaylanmıştır.

Sinop İl Genel Meclis Başkanlığından cevap beklemekteyiz.

Bu vesile ile siz değerli gazetecilerin ve Sinop halkının yeni yılını kutlar, saygılarımızı sunarız.28.12.2010
             

                                                                                                      Abdullah BATUR 
                                                                                                   İl Genel Meclisi Üyesi
                                                                                                C.H.P Grup Başkan Vekili       


         
VALİLİK MAKAMINA
SİNOPİl Genel Meclisinin tatil süresinin “1 Ay” olması gerektiğini; tatil döneminde İl Genel Meclisinin toplanmasının, karar almasının ve İl Genel Meclisi Üyelerine ödenen huzur ücretlerinin usulsüz olduğunu İl Genel Meclisine, Valilik Makamına ve kamuoyuna açıklamıştık.

Meclis Başkanlığına vermiş olduğumuz 05.11.2010 tarihli soru önergesi işleme konulmadığından dolayı doğabilecek sorunlara karşı, 8.11.2010 tarihinde Valilik Makamına verdiğimiz önerge ile, İl Genel Meclisinin “1 Ay” lık tatil süresini kullanmayıp, 2010 yılının12. ayında da toplanması sonucu doğabilecek her türlü hukuki ve maddi yükümlülüklerin tarafımızca kabul edilmediğini bildirmiştik.

İl Genel Meclisi Başkanlığı 2010 yılı 12. ay gündemini oluşturarak, bizleri resmi olarak toplantı ve komisyonlarda çalışmaya çağırmıştır. 5302 sayılı kanun ve İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğince bu çağrıya uymamız gerektiğinden, tüm sorumluluk İl Genel Meclis Başkanlığına ait olmak üzere çalışmalara CHP Grubu olarak mecburen katıldık. İl Genel Meclisinin 2010 yılı 12. ay toplantısı süresince görüşülen maddelerin komisyona gitmesine CHP Grubu olarak ret verdik.

“1 Ay” lık tatil kararının uygulanmaması Sinop İl Genel Meclisinde gelenek haline geldiğinden 2009 yılında da uygulanmamıştır. İktidar grubuna mensup meclis üyelerine duyduğumuz güvenden dolayı, bu konu 2009 yılında tarafımızdan atlanmıştır.  2010 yılında Meclis Başkanı tarafından toplanan imzalar ile ( oy birliği ile ) alınan tatil kararının “1 Ay” lık dönemi kapsamaması dikkatimizi çekti. Yaptığımız ciddi araştırmalar sonucu bu kararın yanlışlığını tespit ettik. Ve 08.11.2010 tarihli soru önergesi ile konuyu gözler önüne çıkarttık. Yaptığımız bu tespit İç İşleri Bakanlığımız tarafından da onaylanmış, meclis tatil süresinin net “1 Ay” olması gerektiği tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir. ( 03.12.2010 tarih 17072 sayılı yazısı ile )

Konu ile ilgili Sinop Valiliğinin 23.11.2010 tarih 5758 sayılı yazılarında; “ Meclisçe de değerlendirilmesine imkan tanıması için İl Genel Meclis Başkanlığına gönderilmiştir. “ ibaresi bulunmasına rağmen, konu İl Genel Meclisi Başkanı tarafından değerlendirilmemiştir. Değerlendirilmediği gibi de, 11.12.2010-31.12.2010 tarihleri arasında komisyonlar çalıştırılmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi 12. ay toplantı süresince komisyona gidecek dosyaların tümüne ret verdik.

Sonuç olarak 2009 yılında tatil olması gereken dönemde, CHP Grubu olarak tarafımıza ödenen huzur ücretini iade edebilmemiz için gereken miktarın bildirilmesini; ( ikinci kez )
Ve 2010 yılı tatil dönemi huzur ücretinin iadesinin de; her türlü sözlü ikazımıza uymayan ( meclis tutanaklarında kayıtlı ), 05.11.2010 tarihli İl Genel Meclisine verdiğimiz soru önergemizi işleme koymayan ve 08.11 2010 tarihli Valilik Makamına verdiğimiz soru önergesini İl Genel Meclisinde görüştürmeyen, 12. ayda Meclis Gündemi yayınlayarak bizleri toplantıya çağıran, 11.12.2010-31.12.2010 tarihleri arasında komisyonları çalıştıran İl Genel Meclis Başkalığından tahsil edilmesini ve sonucun tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim.
                                                                                                                                                          NOT;Bu konuda İçişleri Bakanlığından görüş geldiği halde, huzur ücretlerinin iadesi için işlem yapmayan,yazılı taleplerimize rağmen iade edilmesi gereken miktarı bildirmeyen  Sinop İl Özel İdaresi yetkilileri hakkında gereğini arz ederim. 03.03.2011
.
                                                                                                             Saygılarımla
                                                                                                          Abdullah BATUR
                                                                                                       İl Genel Meclis Üyesi 
                                                                             CHP Gurup Başkan Vekili 


       VALİLİK MAKAMINA
                        SİNOP

04.04.2011 tarihli yazınızda, 03.03.2011 tarihli önergemde belirttiğim, meclisin tatil kararının uygulanmaması ve bu süre zarfında ödenen huzur ücretlerinin iadesi ile ilgili bilgi istenmektedir.
Önergelerimiz ve uyarılarımızın haklılığı İçişleri Bakanlığımızca da onaylandığından, Sinop İl Genel Meclisi, tarihinde ilk kez bir aylık tatil hakkını 2011 yılının Ağustos ayında kullanmıştır. Meclis ve Komisyonlar çalışmadığı için hiçbir üyeye de huzur ücreti ödemesi yapılmamıştır.
Ayrıca 2009 yılı tatil döneminde CHP Grubuna ödenen huzur hakkı ücretlerinin tamamı Halk Bankası İl Özel İdaresi hesabına yatırılmıştır.
2010 yılı tatil kararı da, tüm yazılı ve sözlü uyarılarımıza rağmen uygulanmamıştır. Bu dönemde, komisyonların oluşmasına CHP Grubu tarafından ret verilmiştir. 2010 yılı tatil döneminde ödenen huzur ücretlerinin iadesi, tüm sorumluluğu üzerine alarak Meclis ve Komisyon toplantılarını düzenleyen dönemin İl Genel Meclis Başkanı Mustafa DEMİREL ’den tahsil edilmesi gerekmektedir.
CHP Grubu dışında kalan Meclis üyelerinin, tatil dönemlerinde alınan huzur ücretlerinin iadesi konusunda bilgimiz olmadığını belirtir,
Bilgilerinize arz ederim.06.09.2011                                                                                                          Abdullah BATUR
                                                                                                       İl Genel Meclis Üyesi 
                                                                             CHP Gurup Başkan Vekili


ZAFER İL MECLİS CHP GRUBUNUN OLMUŞTUR!      Türkiye Partisinden BATUR'a Destek

      Yıldırım; 'İl Genel Meclisinin tatil döneminde usulsuz olarak aldıkları huzur                                            ücretinin geri iade edilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmaların arkasındayız'
      Türkiye Partisi (TP) Sinop Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldırım, Sinop İl Genel Meclisi'nde CHP'li Grup Başkan Vekili Abdullah Batur'un gündeme taşıdığı 'tatil döneminde huzur hakkı' tartışmasını değerlendirdi.
Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından görüş bildirilen konuyla ilgili parti olarak Abdullah Batur’un arkasında olduklarını söyledi.
Hüseyin Yıldırım açıklamasında şöyle dedi; "İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan vekili sayın  Abdullah Batur’un İl Genel Meclisinin tatil döneminde usulsuz olarak aldıkları huzur ücretinin geri iade edilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı toplumsal sorumluluğunu yerine getiren Sayın Batur ve arkadaşlarını kutluyor. örnek çalışmaların devamını diliyorum ve şehrimiz için yapılan örnek çalışmaların her zaman Türkiye Partisi olarak arkasındayız
Türkiye Partisi olarak her zaman siyasette eleştirilerin kin nefret ve ayrıştırma olmadan yapılması gerektiğini eleştirilerin Halkın taleplerini siyasal sürecin gündemine alınmasını  sağlamak amacıyla yapılması gerektiğini doğruya doğru, yanlışa yanlış demek , toplumsal sorumluluğa sahip çıkmak ve ülkemizi yeniden yapılandırmak amacıyla siyaset yaptığımızı belirtmek istiyorum.
Hüseyin Yıldırım
Emekli Albay
Türkiye Partisi Merkez İlçe Başkanı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder