7 Haziran 2012 Perşembe

HASAN MURAT BERKSOY


   İl Genel Meclis Başkanlığına
                                                                                 SİNOP


              İl Genel Meclis'inin daha önceden aldığı bir karara göre; İl Özel İdaresi'nin önceki aya ait çalışmalar ve hizmetler konusunda, İl Genel Meclis'ini bilgilendirmek genel sekreterin görevleri arasındadır. Bu görevlendirme meclis gündemlerinin üçüncü maddesinde de belirtilmektedir.
              Fakat İl Özel İdaresi'nin en üst yetkilisi olan genel sekreter bu görevini birim müdürüne yaptırmaktadır. Oysa bu görev meclis kararı ile kendisine verilmiştir.
              Bu görevlendirme kararının bir örneğinin ve genel sekreterin kendisine ait olan bu görevi yapmaktan neden imtina ettiğini tarafıma yazılı bildirilmesini arz ederim.

                                                                                                       Abdullah BATUR                     
                                                                                             İl Genel Meclisi Üyesi        
                                                                        CHP Grup Başkan Vekili
İLGENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                SİNOP

İl Encümeni,5302 sayılı kanunun 25. maddesine göre 1 başkan ve 10 üyeden oluşur. Bu üyelerin 5 tanesi Meclis tarafından 1 yıl için gizli oy ile seçilir,diğer 5 üye Encümene başkanlık yapacak olan Vali tarafından İl Özel İdaresi Birim Amirleri arasından seçilir.Bu Birim Amirlerinden birinin Mali Hizmetler Müdürü olması zorunludur.
Vali’nin başkanlık görevini yapamadığı zamanlarda bu göreve İl Özel İdaresinin en üst yetkilisi olan Genel Sekreter vekalet eder.
Ancak Genel Sekreter İl Daimi Encümeni’ndeki bu  vekillik görevini yeterli görmemiş olacak ki, İl Daimi Encümeni’nde Birim Amiri sıfatı ile üye olarak görev yapmayı tercih etmiştir.
Halbuki Genel Sekreter ünvanı 5302 sayılı kanun ile verilmiştir.Bu kanunun ve ünvanın ihlalini gerektiren şartların neler olduğunun tarafıma bildirilmesini arzederim. 02.07.2009GENEL MECLİSİ  BAŞKANLIĞINA
                                                         SİNOP
              İl Genel Meclis'inin daha önceden aldığı bir karara göre; İl Özel İdaresi'nin önceki aya ait çalışmalar ve hizmetler konusunda, İl Genel Meclis'ini bilgilendirmek Genel Sekreterin görevleri arasındadır. Bu görevlendirme meclis gündemlerinin 3. maddesinde de belirtilmektedir.
              Fakat İl Özel İdaresi'nin en üst yetkilisi olan Genel Sekreter bu görevini Birim Müdürüne yaptırmaktadır. Oysa bu görev Meclis Kararı ile kendisine verilmiştir.
              Bu görevlendirme kararının bir örneğinin ve Genel Sekreterin kendisine ait olan bu görevi yapmaktan neden imtina ettiğini tarafıma yazılı bildirilmesini arz ederim.01.07.2009


                                                                                                        Abdullah BATUR                     
                                                                                             İl Genel Meclisi Üyesi        
                                                                        CHP Grup Başkan Vekili


                                      İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                                                            SİNOP

 İl Özel İdaresine ait 57 AC 800 plakalı araca eskort sistemi takıldığı görülmüştür.

Bu araç hangi memura tahsislidir?
Bu işlem kanunun hangi maddesine göre yağılmıştır?
Özel İdare çalışanlarını taşıyan bu araca eskort ışığının takılmasının amacı nedir?
Bu araç içindeki kişi ile ağır vasıta tırlarımıza eskortluk mu yapmaktadır?
Bu işlem kaç TL’ ye mal olmuştur?

 Yukarıdaki sorunların yazılı olarak tarafıma bildirilmesini arz ederim. 06.08.2010


  Abdullah BATUR
İl Genel Melisi Üyesi
                                                                                                       C.H.P Grup Başkan Vekili


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder