7 Haziran 2012 Perşembe

A.S.F.K. - SİNOP BALIKÇI ÇEKEK YERİ - BOYABAT STADYUMU - GERZE YAKUPAĞA KONAĞI - SAZLI KÖYÜ OKUL BİNASI


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                   SİNOPCHP Grubu Önerge

İlimiz Amatör Spor Kulüpleri zor şartlar altında mücadele ettikleri her kes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu konunun A.S.K.F. ile birlikte incelenerek gerekli destek verilerek çözüme ulaşılması için gündeme alınarak görüşülmesine ve Plan Bütçe Komisyonuna havalesine arz ederiz. 05.01.2011


Meclis Kararı

İlimiz Amatör Spor Kulüplerinin zor şartlar altında mücadele ettiklerinin herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğu, bu konunun A.S.K.F. ile birlikte incelenerek destek ve çözüme ulaşması hususunun; gerektiğinde A.S.F.K. Başkanlığı tarafından İl Genel Meclisine gerekli bilginin verilmesine; önergenin reddine; İl Genel Meclisinin 07.01.2011 tarihli toplantısında oyçokluğuyla kara verilmiştir.


İktidar Partisinin Spora bakış açısı...İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                               SİNOP

CHP Grubu Önerge
Sinop balıkçılarının sorunları ve çekek yerleri hakkında araştırma yapılarak çözüme kavuşturulması için konunun meclis gündemine alınarak Tarım ve Köye yönelik hizmetler komisyonunda görüşmesini arz ederim.05.01.2011

 
Meclis Kararı

Sinop balıkçılarının sorunları ve çekek yerleri hakkında araştırma yapılarak çözüme kavuşturulması hususunun; balıkçılık kooperatiflerince meclisimize bu konu hakkında talepleri olduğunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda İl Genel Meclisince taleplerin karşılanması yoluna gidileceğinden,önergenin reddine; İl Genel Meclisinin 07.01.2011 tarihli toplantısında oyçokluğuyla karar verilmiştir.


İktidar Partisinin Balıkçılara bakış açısı...


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                   SİNOP


CHP Grubu Önerge

Boyabat Şehir Stadyumunu ile ilgili sorunların yerinde tespiti ve yapılabilecek onarımların acilen yapılabilmesi ve konunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çözümü için gündeme alınarak Gençlik Spor ve Diğer İşler Komisyonuna havalesini arz ederiz. 05.01.2011Meclis Kararı

Boyabat Şehir Stadyumu ile ilgili sorunların yerinde tespiti ve gerekli onarımların acilen yapılabilmesi hususunda, gerektiğinde; Gençlik Spor İl Müdürlüğünce İl Genel Meclisine bilgi verilmek üzere önergenin reddine; İl Genel Meclisinin 07.01.2011 tarihli toplantısında oyçokluğuyla karar verilmiştir.

İktidar Partisinin Boyabat Stadyumuna bakış açısı...

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
                                                      SİNOP
CHP Grubu Önerge
Gerze ilçemizdeki Yakupağa konağı tadilata rağmen kullanılmamaktadır konağın gerze Ekonomisine katkı sağlayacak hale getirilmesi hususunun gündeme alınarak görüşülmesini ve İmar ve bayındırlık Komisyonuna havalesini arz ederiz. 05.01.2011

Meclis Kararı

İlimiz Gerze İlçesindeki Yakupağa Konağının tadilata rağmen kullanılmadığı, konağın Gerze ekonomisine katkı sağlayacak hale getirilmesi hususunun; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapıldığından; önergenin reddine; İl Genel Meclisinin 07.01.2011 tarihli toplantısında oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Yakupağa Konağı hala çürümeye devam etmekte...(07.06.2012)


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                     SİNOP


CHP Grubu Önerge

Sazlı köyünde Köy Tüzel kişiliğine tahsisli eski okul binaları boş vaziyette durmaktadır. Gerekli tadilatlar yapılarak binaların yazın yayla turizminde, kışın kar turizminde kullanılmasını sağlamak amacıyla gündeme alınarak görüşülmesine, İmar ve bayındırlık komisyonuna havalesini arz ederiz.Meclis Kararı

Sazlı köyünde Köy Tüzel kişiliğine tahsisli eski okul binaları boş vaziyette bulunduğundan, gerekli tadilat yapılarak binaların yazın yayla turizminde, kışın kar turizminde kullanılması hususunun, konuyla ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğünce böyle bir teklif yapıldığı, ikinci bir tesisin yapılmasına gerek olmadığından, önerge reddine; İl Genel Meclisinin 07.01.2011 tarihli toplantısında oyçokluğuyla karar verilmiştir.

İktidar grubunun Sazlı Köyü yayla ve kış turizmine bakışı...
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder