7 Haziran 2012 Perşembe

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA 
İl Genel Meclisi Başkanlığına
SİNOP


“5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 65. maddesinde İl Özel İdaresi Sağlık, Eğitim, Spor, Çevre, Trafik ve Kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” der
Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazete de yönetmeliğini çıkartarak yürürlüğe koymuştur.
İlimiz Özel İdaresi Genel Sekreterliği 5302 sayılı Özel İdare Kanunun yürürlüğe girdiği ve 2005 tarihinden itibaren söz konusu kanunun 65. maddesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapmış mıdır? Yapmış ise şimdiye kadar ne gibi çalışmalarda bulunmuştur? Yapmadıysa uygulamaya ne zaman geçecektir.
Günümüze kadar bu madde ile ilgili herhangi bir çalışma yapmamış ise neden yapmamıştır?
Şimdiye kadar kanunumuzun 65. maddesinin çalıştırılmamış olması biz İl Genel Meclis Üyeleri adına büyük eksiklik aynı zamanda da ilimize karşı yapılan büyük bir duyarsızlıktır.
Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 65. maddesinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim.
                                                                                     Abdullah BATUR
                                                                                İl Genel Meclisi Üyesi
                                                                             C.H.P Grup Başkan Vekili5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 65. maddesinde İl Özel İdaresi; sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleri ile yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Gönüllü; bilgi beceri ve yeteneğini her türlü ortak çalışma, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda bir kazanç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişilerdir.
İçişleri Bakanlığı gönüllü katılım yönetmeliğinde belirtilen çalışma alanları;
a) Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmetleri,

b) Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri,

c) Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri,

d) Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri,

e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri,

f) Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetleri,

g) Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri,

h) Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak korunması hizmetleri şeklinde tanımlanmıştır.
Ayrıca ortak çalışma ve işbirliği maddesinde de belirtildiği gibi;
Madde 8 - İl özel idaresi veya belediyeler, kendi özel kanunlarına uygun olarak aralarında yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapabilir.

            Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6 ncı maddeler çerçevesinde il özel idaresinin veya belediyenin ilgili birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar arasında belirlenir.


Bir türlü hayata geçirilememiştir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder