7 Haziran 2012 Perşembe

AYANCIK HES


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                                                                SİNOP
SORU ÖNERGESİ

İl Encümenine 14.10.2009 Tarih ve 274 Sayılı Karar ile Ayancık İlçemizde HES’nin yapım çalışmalarında çay yataklarında kaçak ve izinsiz olarak 58.758 m3 malzeme alan Dora Grup ve Mars Yapı Şirketlerine 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi ile 1(A)Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmenliğinin 18. maddesi kapsamında her iki firmaya ayrı ayrı 2.007.599.00 TL olmak üzere toplam 4.015.198.00 TL  İdari par cezası kesilmiştir.

Daha sonra yapılan itirazlar 25.11.2009 Tarih ve 309 sayılı İl Encümeni kararı ile ertelenen para cezası 1(A) grubu malzemenin proje kapsamında ve proje sahasından alınmış olması sebebi ile iptal edilmiştir.

Halbuki DSİ Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Daire Başkanlığının’da belirttiği gibi tespit raporu ve ekinde gönderilen fotoğrafların incelenmesi sonucunda malzemenin proje sahası içinden alındığı tespit edilmiştir.

1-                     Ayancık Kaymakamlığının 18.09.2009 Tarih ve 170 sayılı yazısı üzerine İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan İnceleme Komisyonunun Hazırladığı rapor ve hacim hesap cetvelleri usulsüzmüdür?

2-                     Ayancık HES Yapımında kullanılan 1(A) grubu malzemeler sonucu dere yataklarının ıslahlarının yapılıp, yapılmadığı SKHA.sında belirtilen hükümlere uyulup, uyulmadığı ve çevresel sorunlar yaratıp, yaratmadığı gibi konuların tespiti ve 4.015.198.00 TL kesilen idari para cezasının iptali Yargı yoluyla yapılması gerekmezmiydi?

Konu hakkında tarafıma yazılı cevap verilmesini arz ederim. 07.09.2010
                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder